Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

Hier vinden werkzaamheden plaats:

• Huizermaat en Bovenmaten: Reiniging hoofdriolering tot begin 2023. Het werk kan enige hinder veroorzaken. U ontvangt een brief van Teeuwissen wanneer ze bij u in de buurt aan de slag gaan.

• Stadspark: Renovatie wandelpaden tot 25 november. Borden wijzen u hoe u kunt lopen. Direct aanwonenden worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op: www.huizen.nl/huizenbereikbaar.