Afbeelding

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2023

Algemeen

Afgelopen week hebben inwoners en bedrijven uit Huizen de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Op het aanslagbiljet staan:

• de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand;
• de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing (woonlasten);
• de jaarlijkse aanslag onderhoudskosten voor grafrechten (indien van toepassing).

De gemeente Huizen heeft per 1 januari 2023 alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingtaken overgenomen van Blaricum en Laren. Op uw belastingaanslag staat daarom een andere afzender dan u gewend bent, namelijk: ‘Gemeentelijke Belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. 

WOZ-Portaal
Op de gecombineerde aanslag staat uw nieuwe WOZ-waarde vermeld (de WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar www.belastingenhbl.nl/woz. Let op: u heeft uw DigiD nodig.

Daarnaast kunt u bij het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen raadplegen. Ga daarvoor naar www.wozwaardeloket.nl. Hier heeft u geen DigiD voor nodig. Voor het belastingjaar 2023 geldt de waarde van de onroerende-zaak (woning of bedrijf) per 1 januari 2022.

Vragen over de WOZ-waarde? Raadpleeg de gemeente
Wanneer u vragen heeft of het niet eens bent met een taxatie, neem dan contact op met het WOZ-team van de gemeente. Hiervoor kunt u gewoon bellen. De medewerkers zijn bereikbaar onder nummer (035) 528 14 01. Samen wordt dan gekeken of de waarde moet worden aangepast. Als het nodig is, komt een WOZ-taxateur bij u langs om de situatie ter plaatse op te nemen en met u te bespreken. Het stellen van vragen of het maken van bezwaar is gratis.

MijnOverheid
Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Meer informatie gemeentelijke belastingen
Kijk voor informatie over de gemeentelijke belastingen, de WOZ, MijnOverheid, het betalen van de aanslag, bezwaar en beroep en kwijtschelding op www.belastingenhbl.nl

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56