Afbeelding

Verkiezingen op 15 maart 2023

Algemeen

Op 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen:

Waterschap
Provinciale Staten

Gaat u stemmen? Vergeet uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs niet. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. Is uw legitimatie langer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan.

De volgende informatie en meer vindt u ook op www.huizen.nl/verkiezingen

Stembureaus

• Op www.huizen.nl/verkiezingen staat een overzicht van de stembureaus in de gemeente Huizen.
• De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
• U mag zelf bepalen in welk stembureau (in Huizen) u uw stem uitbrengt.
• Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Iemand anders gaat voor u stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Dat kan op twee manieren: invullen van de achterzijde van de stempas of het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

1. Achterzijde stempas
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Huizen woont en een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. U hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis.

De gemachtigde:
• woont net als u in de gemeente Huizen;
• stemt voor dezelfde provincie (Noord-Holland) of hetzelfde waterschap (Amstel, Gooi en Vecht)
• neemt een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt een veilige kopie maken met de kopie ID-app van de Rijksoverheid. Het originele legitimatiebewijs meenemen mag ook;
• brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit;
• mag voor maximaal 2 anderen stemmen;
• zijn/haar identiteitsdocument is maximaal 5 jaar verlopen.

2. Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Huizen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van hetzelfde waterschap of dezelfde provincie. Deze aanvraag moet op vrijdag 10 maart 2023 bij de gemeente binnen zijn.

De andere kiezer:
• heeft kiesrecht;
• stemt voor dezelfde provincie (Noord-Holland) of hetzelfde waterschap (Amstel, Gooi en Vecht)
• brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit;
• mag voor maximaal 2 anderen stemmen;
• zijn/haar identiteitsdocument is maximaal 5 jaar verlopen;
• hoeft géén kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Een (vervangende) stempas aanvragen

U vraagt een nieuwe stempas aan als:
• u uw oude stempas kwijt bent;
• u uw stempas nooit heeft ontvangen;
• uw stempas beschadigd is.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. De aanvraag via de website of het formulier moet vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn. De persoonlijke aanvraag aan de balie kan tot uiterlijk 14 maart 2023 tot 12.00 uur.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt alleen stemmen in een andere gemeente die valt in het gebied van de desbetreffende verkiezing. Dus voor de Waterschapsverkiezing moet de gemeente in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vallen. Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten is het een gemeente in de provincie Noord-Holland. U vraagt de kiezerspas aan in uw eigen gemeente.

De aanvraag via de website of het formulier moet vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn. De persoonlijke aanvraag aan de balie kan tot uiterlijk 14 maart 2023 tot 12.00 uur.

Aanvragen stempas, kiezerspas of schriftelijke volmacht

U kunt uw aanvraag op de onderstaande manieren regelen met de gemeente.

Online. U gaat naar www.huizen.nl/verkiezingen. Via de knop op deze pagina vult u het online formulier in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Als de aanvraag voor beide verkiezingen geldt, dan vult het formulier tweemaal in. De aanvraag dient uiterlijk op 10 maart gedaan te zijn.
Persoonlijk in het gemeentehuis. U kunt op afspraak naar Burgerzaken. Neem uw legitimatiebewijs. De aanvraag dient uiterlijk op 14 maart vóór 12.00 uur gedaan te zijn.

Openingstijden Burgerzaken

Burgerzaken werkt op afspraak. Ook voor de verkiezingen kan een afspraak gemaakt worden. Tijdens de openingstijden in de ochtend 08.30 tot 12.30 uur is er altijd wel iemand die u te woord kan staan.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. U belt hiervoor naar telefoonnummer 14 035 en u vraagt naar Burgerzaken. Of u stuurt een e-mail: verkiezingen@huizen.nl. Ook kunt u kijken op: www.huizen.nl/verkiezingen.

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56