Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

Momenteel lopen de volgende werkzaamheden:

  • Gooilandweg, Bovenweg, E. Ludenstraat: Tot en met 8 juni. Vervanging van de inritblokken van de rotonde. De Bovenweg is deels open voor verkeer. De afslag E. Ludenstraat is tot en met 30 mei geheel gesloten.
  • ’t Merk, Gooilandweg, Randweg, Blaricummerstraat, Crailoseweg, Naarderstraat: Tussen 5 en 16 juni. Tijdelijk verkeershinder door werkzaamheden aan de bermen voor een betere afwatering.
  • Amersfoortsestraatweg: Tot september. Werkzaamheden aan het gasnetwerk. Lichte verkeershinder, de wegen blijven bereikbaar.
  • Huizerhoogt (Blaricummerstraat en aangrenzende 
    wegen): Tot eind juli. Tijdelijk verkeershinder door het aanleggen van glasvezel.
  • Van Hogendorplaan - Jan Schoutenlaan: Tot oktober. Werkzaamheden riolering: Van Hogendorplaan, tussen Nieuwe Bussummerweg en Arie de Waalstraat en de Jan Schoutenlaan. De wegen zijn afgesloten voor verkeer, er is een omleiding ingesteld.
  • Werkzaamheden oost-west as: De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. Kijk voor meer informatie op www.huizen.nl/oost-westas.
  • Wijk Stad en Lande: Vanaf februari. Liander vervangt de gasleidingen in de wijk. Ook wordt het elektriciteitsnet vernieuwd en komen er drie nieuwe elektriciteitshuisjes. 

Meer weten? Kijk op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 jun., 16:18
Afbeelding
Netwerkbijeenkomst cultuurplatform Algemeen 1 jun., 16:14
Afbeelding
Onderbreking van de werkzaamheden aan de oost-west as Algemeen 1 jun., 16:12
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 1 jun., 16:10
Afbeelding
Vacatures Algemeen 1 jun., 16:09
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 1 jun., 15:22