Afbeelding

Resultaten enquĂȘte bomenbeleid

Algemeen

De oproep om mee te denken over het nieuwe bomenbeleid leverde 394 reacties op. Inwoners gaven aan welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij denken over bomen. Naast het nieuwe bomenbeleid worden ook de regels rondom kap en bescherming van bomen herzien. Beide documenten worden naar verwachting in mei gepubliceerd.

Bomen zijn belangrijk
Alle deelnemers geven aan bomen belangrijk te vinden. Ze zorgen voor een mooie leefomgeving, vindt het merendeel. Verder bieden bomen volgens inwoners van Huizen nest- en voedselgelegenheid voor dieren, met name voor vogels. Ook verkoeling en luchtkwaliteit werden als belangrijkste voordelen van bomen genoemd.

De gemeente mag volgens de deelnemers strenge eisen stellen aan het kappen van bomen in tuinen. Door terughoudender te zijn met het verlenen van kapvergunningen, behoudt een wijk zijn groene uitstraling. Driekwart van de respondenten vindt dat boombehoud het uitgangspunt moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer bomen planten
In de meeste buurten vindt men dat er genoeg bomen staan, met uitzondering van de Filosofenbuurt en Bovenmaat Noord. Daar staan volgens de inwoners te weinig bomen. Genoeg bomen of niet, in alle buurten is men van mening dat de gemeente meer bomen zou moeten planten. Maar waar? Om bomen te planten zou volgens de helft van de respondenten de ruimtelijke inrichting anders moeten als de gelegenheid zich aandient. Een groenstrook met bomen aan de ene kant van de weg. Paden en ondergrondse kabels en leidingen aan de andere kant.

Kwaliteit omhoog
De bomen in Bikbergen en in de Filosofenbuurt kregen van de deelnemers het hoogste rapportcijfer: een 8,3 en een 7,1. De laagste cijfers gingen naar Stad en Lande en Huizermaat Noord (een 5,9 en een 5,6).

Steentje bijdragen
Dat iedereen kan bijdragen aan een groene, gezonde, klimaatbestendige leefomgeving, blijkt uit het resultaat dat 300 respondenten vinden dat ze zelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen door een boom in hun tuin te planten.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij nieuwe bomen geplant worden, mogen direct aanwonenden meedenken over de boomsoort. We vroegen of mensen dat zouden willen. Ja, zegt 89%, het is alleen bij de meesten niet bekend. Lees meer op www.huizen.nl/bomenbeleid.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56